Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ - MAHLER
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 

MAHLER


*Christos Sipsis

Mahler 9 Walter, Scherchen, Horenstein, Mitropoulos & Barbirolli.wmv


Mahler 9 Kondrashin, Bernstein, Kubelik & Neumann.wmv


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου