Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ - DEBUSSYΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 


DEBUSSY

*Mirto Zafiropoulou

Debussy - Les fées sont d'exquises danseuses - A Comparison


1. Walter Gieseking (00:00)
2. Robert Casadesus (02:38)
3. Vladimir Horowitz (05:04)
4. Sviatoslav Richter (08:16)
5. Arturo Benedetti Michelangeli (10:57)
6. Friedrich Gulda (14:03)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου