Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ, AMILCARE PONCHIELLI


Death of AMILCARE PONCHIELLI 1834 in Milan


*Costas Papageorgiou


Amilcare Ponchielli - Dance of the Hours


*Christos Sipsis

Callas - LA GIOCONDA, 'Suicidio'.

Montserrat Caballe "Suicidio" La Gioconda

Renata Tebaldi "Suiccidio" La gioconda

AMILCARE PONCHIELLI " I LITUANI " SINFONIA DALL`OPERA

*Rena Martzoukou Papageorgiou


Sutherland - Horne - Pavarotti - La Gioconda Trio - Ponchielli (1981)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου