Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΛΛΟΓΕΣ - BOCCHERINI





ΣΥΛΛΟΓΕΣ

BOCCHERINI



Επιμελεια:
*Magda Riga

L. Boccherini - Complete Guitar Quintets

Επιμελεια:
*Στάθης Δημόπουλος

12 Cello concertos - L. Boccherinicello by J. Berger...German Chamber Orchestra - Czarnecki...







Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου