Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

HÄNDEL GEORG FRIEDRICH


Επιλογή έργων
από μέλη της ομάδας
"Ακούτε Κλασική Μουσική; Εγώ ακούω."


*De Profundis Ya 

 Handel - Messiah - He Was Despised


Kathleen Ferrier - Handel - Messiah - He Was Despised 1952
http://www.youtube.com/watch?v=68j0aCur3lM&feature=my_liked_videos&list=LLFMOzDHUrXnYBK1wL74-m_w

Maureen Forrester - He was Despised (Messiah)
 http://www.youtube.com/watch?v=EBrjw539KR8&feature=my_liked_videos&list=LLFMOzDHUrXnYBK1wL74-m_w

Grace Hoffman: "He was despised" (Messiah) by Haendel

 
Aafje Heynis:"He was despised" (Messiah) by Handel
 http://www.youtube.com/watch?v=3Ur35NFhfqg&feature=my_liked_videos&list=LLFMOzDHUrXnYBK1wL74-m_w
He was despised and rejected of men, 
a man of sorrows and acquainted with
grief. (Isaiah 53:3)
He gave his back to the smiters, 
and His cheeks to them that plucked off
the hair: He hid not His face from shame and spitting. (Isaiah 50:6)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου