Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

WALTZ
WALTZ
History
There are several references to a sliding or gliding dance,- a waltz, from the 16th century including the representations of the printer H.S. Beheim. The French philosopher Montaigne wrote of a dance he saw in 1580 in Augsburg, where the dancers held each other so closely that their faces touched. Kunz Haas, of approximately the same period wrote that, "Now they are dancing the godless, Weller or Spinner."[1] "The vigorous peasant dancer, following an instinctive knowledge of the weight of fall, utilizes his surplus energy to press all his strength into the proper beat of the measure, thus intensifying his personal enjoyment in dancing".[2] The wide, wild steps of the country people became shorter and more elegant when introduced to higher society. Hans Sachs wrote of the dance in his 1568 Eygentliche Beschreibung aller Stände (1568).[1]
At the Austrian Court in Vienna in the late 17th century (1698) ladies were conducted around the room to the tune of a 2-beat measure, which then became the 3/4 of the Nach Tanz (After Dance), upon which couples got into the position for the Weller and waltzed around the room with gliding steps as in an engraving of the Wirtschaft (Inn Festival) given for Peter the Great.[3]
The peasants of Bavaria, Tyrol, and Styria began dancing a dance called Walzer, a dance for couples, around 1750. The Ländler, also known as the Schleifer, a country dance in 3/4 time, was popular in Bohemia, Austria, and Bavaria, and spread from the countryside to the suburbs of the city. While the eighteenth century upper classes continued to dance the minuet, bored noblemen slipped away to the balls of their servants.[4]
In the 1771 German novel Geschichte des Fräuleins von Sternheim by Sophie von La Roche, a high-minded character complains about the newly introduced waltz among aristocrats thus: "But when he put his arm around her, pressed her to his breast, cavorted with her in the shameless, indecent whirling-dance of the Germans and engaged in a familiarity that broke all the bounds of good breeding—then my silent misery turned into burning rage."[5]
Describing life in Vienna (dated at either 1776 or 1786[6]), Don Curzio wrote, " The people were dancing mad [...] The ladies of Vienna are particularly celebrated for their grace and movements of waltzing of which they never tire." There is a waltz in the second act finale of the opera "Una Cosa Rara" written by Martin y Soler in 1786. Soler's waltz was marked Andante con moto, or "at a walking pace with motion", but the flow of the dance was sped-up in Vienna leading to the Geschwindwalzer, and the Galloppwalzer.[7][8]
In the transition from country to town, the hopping of the Ländler, a dance known as Langaus, became a sliding step, and gliding rotation replaced stamping rotation.[9]
In the 19th century the word primarily indicated that the dance was a turning one; one would "waltz" in the polka to indicate rotating rather than going straight forward without turning.
The Viennese custom is to slightly anticipate the second beat, which conveys a faster, lighter rhythm, and also breaks of the phrase. The younger Strauss would sometimes break up the one-two-three of the melody with a one-two pattern in the accompaniment along with other rhythms, maintaining the 3/4 time while causing the dancers to dance a two-step waltz. The metronome speed for a full bar varies between 60 and 70, with the waltzes of the first Strauss often played faster than those of his sons.[10]
Shocking many when it was first introduced,[11] the waltz became fashionable in Vienna around the 1780s, spreading to many other countries in the years to follow. It became fashionable in Britain during the Regency period,[12] though the entry in the Oxford English Dictionary shows that it was considered "riotous and indecent" as late as 1825. The waltz, and especially its closed position, became the example for the creation of many other ballroom dances. Subsequently, new types of waltz have developed, including many folk and several ballroom dances.
http://en.wikipedia.org/wiki/Waltz


CHOPIN
*Nikolaos Karanidis
Chopin. Valse op 64 No. 1 Valentina Lisitsa "Minute Waltz"
*Eva Gramm
Chopin - Complete waltzes (Alexandre Tharaud)
*Μαρία Κλωνάρη
RACHMANINOFF PLAYS Chopin Waltz, Op. 18 "Grande valse brillante" in E-Flat
============================================

DELIBES

*Eva Gramm
Delibes - Coppélia - Waltz
============================================

LISZT

*Koula Savvidou
Franz Liszt-Mephisto Waltz-Economou Nicolas
==============================================

PIPERIS

Vals in E minor - Jose Ferrer - Nikos Piperis

============================================

SHOSTAKOVICH DMITRI

*Χριστίνα Βόγκα

Dmitri Shostakovich - Waltz No. 2
http://youtu.be/mmCnQDUSO4I

*Eva Gramm
Dmitri Shostakovich : Dance of the Dolls - Lyric Waltz for Violin and Orchestra
Ashkenazy plays Shostakovich Dances of the Dolls Lyric Waltz
Dmitri Shostakovich - Lyric Waltz

======================================

STRAUSS JOHANN

*Flora Sfr
Johann Strauss - "Kiss" Waltz
http://www.youtube.com/watch?v=m_8xfSAC8r8


*Tanja Pavlovic
Voices Of Spring Waltz - Johann Strauss Jr.
Vals para piano en Mi ♭ mayor, WoO 84. Ludwig van Beethoven
Johann Strauss, Freut euch des Lebens, Walzer, op.340 

======================================

TCHAIKOVSKY

*Giota Sangvinatsou
FLORES - Vals de las flores - Tchaikovsky

=======================================
WALDTEUFEL EMILE

*Eva Gramm
Emile Waldteufel

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου